บริการออกแบบ (Design)

mockup mockup mockup mockup

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและออกแบบ ตามความต้องการและความเหมาะสม ของงาน สำหรับลูกค้าในส่วนของ อาคารสูง บ้านพักอาศัย อาคารคลังสินค้า โรงงานอุสาหกรรม และ หน่วยงานราชการ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และทั่วโลก