บำรุงรักษาประจำปี (Preventive Maintenance)

mockup mockup mockup mockup

บริษัทฯ นำเสนองานบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริการทั้งรายเดือนและรายปี เพื่อดูแลการทำงานของระบบ และดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ทุก Function และทำความสะอาดผลิตภันทร์ และติดสติกเกอร์ เพื่อระบุวันที่ทำการบำรุงรักษาครั้งล่าสุดพร้อมส่งรูปเล่มรายงานเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบทุกขั้นตอนที่เราได้ทำการบำรุงรักษาระบบและตรวจสอบอย่างละเอียด