ปรับปรุงระบบ (Renovation)

mockup mockup mockup mockup

บริษัทฯรับปรับปรุงระบบเพิ่มเติมจากที่ติดตั้งไว้แล้วโดยระบบเดิมอาจจะยังไม่สมบูร์หรือลูกค้าต้องการเพิ่มหรือขยายโซนให้ครอบคลุมมากขึ้น เราสามารถทำงานเชื่อมต่อระบบโดยการติดตั้งเพิ่มหรือเชื่อมต่อวงจรและโปรแกรมได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยการให้คำแนะนำให้ลูกค้าใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด